Psycho-educatie

Psycho-educatie is een ander woord voor het geven van uitleg aan een cliënt.  De behandelaar geeft informatie aan een cliënt over een specifiek, psychisch probleem. Wat is er precies met de cliënt aan de hand, welke kenmerken heeft het probleem, welke gevolgen zijn er en wat is er eventueel aan te doen. Er wordt besproken wat de cliënt zelf, maar ook zijn omgeving kunnen doen om er zo goed  mogelijk mee om te gaan.

Op deze wijze ontstaat er meer inzicht in en begrip voor de ervaren problematiek.