FloorPlay

In Nederland is FloorPlay ontwikkeld door de RINO (opleidingsinstituut voor GGZ)  als een eigen geïntegreerd model van twee Amerikaanse methodes: DIR/Floortime van Stanley Greenspan en PLAYproject van Rick Solomon. Daarnaast past de RINO inzichten vanuit de Infant Mental Health (IMH) en de neurobiologie toe.

FloorPlay is een interventie gericht op vroegtijdige behandeling van een brede variatie van problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar).

FloorPlay is een methode die zich zowel richt op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van  het jonge kind als het optimaliseren van de ouder-kind relatie, rekening houdend met het unieke biologische profiel van het kind.

In de behandeling wordt gewerkt aan de hand van observaties en videobeelden (die ouders zelf maken). De therapeut stelt een FloorPlay profiel van het kind op met daaraan gekoppeld een FloorPlay plan met gerichte activiteiten om de ontwikkeling te stimuleren.

floorplay