Behandelingen

In een eerste gesprek worden samen met u de klachten/problemen in kaart gebracht. Aan het eind van het gesprek kan vaak al een inschatting worden gemaakt welke hulp het best passend is bij u. De behandeling zal hierop worden afgestemd. Binnen de praktijk worden verschillende behandelingen geboden, zoals ReAttach, EMDR, Psycho-educatie en FloorPlay.