Behandelingen

In een eerste gesprek worden samen met u de klachten/problemen in kaart gebracht. Aan het eind van het gesprek kan vaak al een inschatting worden gemaakt welke hulp het best passend is bij u. De behandeling zal hierop worden afgestemd. Binnen de praktijk worden verschillende behandelingen geboden, zoals ReAttach, EMDR en Psycho-educatie.

Over het algemeen bedraagt de wachttijd voor een intake ongeveer 2 of 3 weken. Neem telefonisch of via e-mail contact op voor de actuele wachttijden.